szit

20 tekstów – auto­rem jest szit.

PO­GUBI­LIŚMY SIĘ OBO­JE ALE TO NIC DLA NAS. JESZCZE NA­DEJ­DZIE TA­KI MO­MENT W KTÓRYM PO­WIEMY CAŁEMU ŚWIATU "JEST NAM DOB­RZE TAK JAK JEST" A PO­TEM ZŁAPIEMY SIĘ ZA RĘCE I PÓJDZIEMY PRZED SIEBIE W CISZY I BĘDZIEMY CIE­SZYĆ SIĘ TYM SZCZĘŚCIEM JAK KIEDYŚ. WIĘC DAJ­MY SO­BIE CZAS. TYL­KO ON NAM W TYM PO­MOŻE A PO­TEM SA­MO SIĘ WSZYS­TKO POTOCZY. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2011, 16:16

mam ochotę wyrzu­cić z siebie te wszys­tkie emoc­je abyś w końcu doj­rzał do te­go tak jak ja ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 kwietnia 2011, 21:32

cza­sem na czas ,cza­sem się spóźniał ,ale na­dal mi­mo i po­nad wszystko... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2011, 16:48

pstryknąć by zniknąć ... gdy­by to byłoby ta­kie pros­te .. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 września 2010, 17:34

chodząc z głową w chmu­rach po­tykam się o włas­ne no­gi ,ale mi­mo wszys­tko war­to zas­ma­kować ta­kiej przy­gody . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 sierpnia 2010, 21:14

chłopak i przy­jaciel w jed­nej oso­bie to skarb .. właśnie ty jes­teś ta­kim moim skar­bem .. _________

22.07.10r. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lipca 2010, 12:16

może ,mi­mo wszys­tkowar­to było by spróbo­wać się po­faty­gować ? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 lipca 2010, 21:51

cza­sami tyl­ko wys­tar­czy spoj­rzeć się w Two­je oczy by poczuć się le­piej .. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 czerwca 2010, 19:44

jeżeli reszta mo­jego życia ma być tak cu­dow­na jak te wspólne pięć miesięcy to chcę przeżyć je tyl­ko z Tobą ,chce z Tobą stworzyć dom które­go nikt jeszcze nig­dy nie miał ,chce bu­dować szczęście którym dzieli­my się na co dzień ... chce po pros­tu udo­wod­nić światu ,że miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia is­tnieje ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 czerwca 2010, 12:22

każda ko­lej­na mo­ja po­tyczka o życie upew­nia mnie w tym ,że jes­tem człowiekiem i pot­ra­fię so­bie radzić z codzien­nością . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 20:00
szit

ppppppppp

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność